Το πολλαπλούν μυέλωμα και το MGUS (monoclonal gammopathy of undetermined significance) ανήκουν στις πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες του αίματος.