Μυελοϋπερπλαστικές νεοπλασίες

Οι μυελοϋπερπλαστικές νεοπλασίες (ΜΥΝ) είναι 4:

Είναι καρκίνοι του αίματος με κοινό χαρακτηριστικό την αυξημένη παραγωγή κυττάρων, δηλαδή λευκών ή ερυθρών ή αιμοπεταλίων από το μυελό των οστών η οποία όμως δε γίνεται με τον πολύ γρήγορο ρυθμό που συναντάμε στις οξείες λευχαιμίες. Σαν αποτέλεσμα, τα νοσήματα αυτά έχουν χρόνια πορεία και εφόσον διαγνωσθούν έγκαιρα και αντιμετωπισθούν σωστά, η επιβίωση του ασθενούς σε πολλές περιπτώσεις δε διαφέρει ιδιαίτερα από αυτή ατόμων της ίδιας ηλικίας και φύλου.