Το περιφερικό επίχρισμα ή «πλακάκι»

Είναι μια απλή εξέταση που μπορεί να γίνει είτε από τη γενική αίματος με κανονική αιμοληψία ή με μια σταγόνα αίματος από το δάκτυλο η οποία επιστρώνεται πάνω σε γυάλινο πλακίδιο, βάφεται με τις κατάλληλες χρωστικές και εξετάζεται στο μικροσκόπιο. Απαιτεί κάποιο χρόνο και η απάντηση θα σας δοθεί με τη μορφή γνωμάτευσης από τον αιματολόγο. Είναι μια εξέταση που πρέπει να προηγείται του πιο επεμβατικού μυελογράμματος, καθώς μπορεί να δώσει πάρα πολλές πληροφορίες για την όποια αιματολογική πάθηση. Δεν είναι πάντα διαγνωστική, καθώς πολλές αιματολογικές παθήσεις «φαίνονται» μόνο στο μυελό των οστών ή στους λεμφαδένες.

Επιστροφή στο Blog