ΜΥΕΛΟΓΡΑΜΜΑ

Το μυελόγραμμα και η οστεομυελική βιοψία

Το μυελόγραμμα είναι μια εξέταση που αποσκοπεί στη λήψη ενός δείγματος από το υγρό που βρίσκεται μέσα στα κόκκαλα. Πριν την εξέταση θα πρέπει να αναφέρετε στο γιατρό όλα τα φάρμακα τα οποία λαμβάνετε και ίσως σας συστήσει να μη λάβετε κάποιο από αυτά την ημέρα της εξέτασης. Επίσης, θα ερωτηθείτε για αλλεργίες. Μπορεί να σας χορηγηθεί κάποιο ελαφρύ ηρεμιστικό για λόγους χαλάρωσης.

Αρχικά ξαπλώνετε μπρούμυτα ή στο πλάι και ο γιατρός ψηλαφά το οστό της λεκάνης. Στο σημείο που βρίσκεται η λαγόνια ακρολοφία, δηλαδή ψηλά στο πίσω μέρος της λεκάνης γίνεται καθαρισμός με αντισηπτικό και στη συνέχεια ενίεται τοπικό αναισθητικό. Ακολούθως, με τη χρήση ειδικής βελόνης μυελογράμματος που βυθίζεται για 2-3 εκατοστά (ανάλογα με το τοπικό λίπος) αναρροφώνται σε σύριγγα 1-5 ml μυελού των οστών. Το δείγμα τοποθετείται σε σωληνάρια ή απευθείας σε γυάλινα πλακίδια και αποσύρεται η βελόνα. Η διάρκεια της εξέτασης δεν ξεπερνά τα 10 λεπτά. Τοποθετούνται αποστειρωμένες γάζες και μένετε ξαπλωμένος για μισή ώρα, πριν επιστρέψετε στο σπίτι. Οι γάζες πρέπει να παραμείνουν, χωρίς να βραχούν για 24 ώρες. Μπορεί να υπάρξει ήπιος πόνος στη συνέχεια που αντιμετωπίζεται με απλά αναλγητικά. Σπανιότερα η ίδια εξέταση μπορεί να γίνει από το στέρνο.

Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και για την οστεομυελική βιοψία.

Επιστροφή στο Blog