ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΞΗΣ

Τι είναι ο έλεγχος Θρομβοφιλίας;

Πρόκειται για εξετάσεις αίματος που αποσκοπούν στην αποκάλυψη μια κληρονομικής ή επίκτητης προδιάθεσης για θρόμβωση. Γίνονται με μια απλή αιμοληψία. Χωρίζονται σε πηξιολογικές, ανοσολογικές και μοριακές εξετάσεις. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες θρομβοφιλίας, αλλά αυτοί για τους οποίους υπάρχει γενική συμφωνία σε σχέση με τη σπουδαιότητά τους είναι οι παρακάτω:

 • Γενική αίματος
 • aPTT, ινωδογόνο
 • Ελεύθερη πρωτεΐνη S
 • Πρωτεΐνη C
 • Αντιθρομβίνη
 • Activated protein C resistance
 • Αντιπηκτικό λύκου (LA test)
 • FVIII (+/-)
 • Αντισώματα αντικαρδιολιπινικά και anti-β2GP1
 • Μοριακός έλεγχος για μεταλλάξεις:

-FV Leiden

-Μετάλλαξη προθρομβίνης G20210A

-Μετάλλαξη MTHFR(+/-)

 • Επίπεδα ομοκυστεΐνης πλάσματος

Άλλες εξετάσεις θρομβοφιλίας, οι οποίες εκτελούνται πιο σπάνια είναι οι μεταλλάξεις PAI-1, apoE, GPla, ο παράγοντας XII, το πλασμινογόνο κλπ.

Συχνά συναντάμε ασθενείς που έχουν εξεταστεί μόνο με γενετικές εξετάσεις, δηλαδή με το μοριακό έλεγχο των παραπάνω μεταλλάξεων, αλλά αυτό δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση τον πλήρη έλεγχο θρομβοφιλίας, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε και τις υπόλοιπες εξετάσεις της παραπάνω λίστας.

Σε ποιους πρέπει να γίνεται ο έλεγχος θρομβοφιλίας;

Η θρομβοφιλία είναι δαπανηρή εξέταση και δε χρειάζεται να γίνεται έλεγχος θρομβοφιλίας σε όλους όσοι έχουν ιστορικό θρόμβωσης, αλλά μόνο με ορισμένα κριτήρια. Συγκεκριμένα μπορεί να χρειαστείτε το έλεγχο εάν έχετε έναν από τους παρακάτω λόγους:

 • Περισσότερα από ένα επεισόδια φλεβοθρόμβωσης
 • Ιδιοπαθή, δηλαδή ανεξήγητη θρόμβωση σε οποιαδήποτε ηλικία
 • Φλεβοθρόμβωση <45-50 ετών
 • Υποτροπιάζουσες αποβολές
 • Θρόμβωση κατά την κύηση ή τη λήψη αντισυλληπτικών
 • Θρόμβωση σε ασυνήθιστο σημείο του σώματος
 • Οικογενειακό ιστορικό θρόμβωσης ή κληρονομικής θρομβοφιλίας

Επιστροφή στο Blog